Intake Verklaring van Erfrecht
9.3

Intake Verklaring van Erfrecht

Hier vraag je een verklaring van erfrecht aan voor nabije familie, zoals:

  • jouw ouder(s);
  • jouw partner;
  • of er is een testament opgesteld.

Deze verklaring werkt dus ook als de overledene wat verderaf staat maar een testament heeft nagelaten.
Voor de andere overlijdens, dus:

  • jouw kind;
  • jouw broer of zus;
  • jouw oom of tante;
  • enzovoort in verdere familie;

Dus als er geen testament is opgesteld, geldt voor deze overlijdens dat je een andere intake moet gebruiken. Er zijn dan wat meer vragen nodig.

Welke gegevens heb je zo nodig?

Je moet alle gegevens invullen van de erfgenamen. Ook van eventuele erfgenamen die al overleden zijn, daarvan geef je dan weer de erfgenamen op. Dus bijvoorbeeld als er een kind overleden is, dan geef je eventuele kleinkinderen door. In deze bijzondere situaties nemen wij dan contact met je op om te bespreken welke informatie we aanvullend nodig hebben.

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Vraag je een Verklaring van Erfrecht aan voor verdere familie? (zie uitleg hierboven)

Stond de overledene in Nederland ingeschreven?

Als iemand niet in het Nederlandse BRP staat ingeschreven moeten er extra onderzoeken worden gedaan. Deze onderzoeken moeten in registers plaatsvinden waar een Nederlandse notaris geen online toegang, tot heeft.  Er is dus een offerte noodzakelijk.

Gaan alle erfgenamen de erfenis zuiver of beneficiair aanvaarden?

Ga je verwerpen? Dan moet je dat zelf regelen bij de rechtbank. Jouw kinderen worden dan erfgenaam.

Staat 1 van de erfgenamen onder bewind?

Als een erfgenaam onder bewind staat kan deze de erfenis niet zelf aanvaarden. Wij kunnen de verklaring van erfrecht alleen opstellen als de bewindvoerder, namens de erfgenaam, de erfenis beneficiair aanvaardt. Dit moet via de rechtbank. Nadat de stukken van de rechtbank binnen zijn (‘akte nalatenschap’), kunnen wij de verklaring van erfrecht opstellen. Je kunt dan ‘nee’ invullen en verder met de aanvraag.

Zijn alle erfgenamen 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent, kun je geen erfenis aanvaarden. Namens de minderjarige moet een wettelijke vertegenwoordiger de erfenis beneficiair aanvaarden. Zijn de minderjarige kinderen de kinderen van de overledene? In dat geval kunnen wij de Verklaring wel opstellen. 

Uit de intake is gebleken deze aanvraag niet mogelijk is tegen VerklaringVanErfrechttarief. Je kunt vrijblijvend een offerte ontvangen.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen.