Intake Verklaring van Erfrecht
9.3

Intake Verklaring van Erfrecht Familie

Je moet alle gegevens invullen van de erfgenamen. Ook van eventuele erfgenamen die al overleden zijn, daarvan geef je dan weer de erfgenamen op. Dus bijvoorbeeld als er een kind overleden is, dan geef je eventuele kleinkinderen door. In deze bijzondere situaties nemen wij dan contact met je op om te bespreken welke informatie we aanvullend nodig hebben.

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Je gaat een Verklaring van Erfrecht voor overige familieleden opstellen. De erflater had geen kinderen en geen partner of testament. Dat wil zeggen dat er meer kosten gemaakt moeten worden. Er moeten in ieder geval drie onderzoeken gedaan in de gemeentearchieven. De eerste om te kijken of de overledene geen kinderen had. Een tweede en derde om te onderzoeken wie de ouders van de overledene zijn (geweest) en welke broers en zussen er zijn. Daarom heeft deze akte een andere prijsopbouw. In de prijs zijn vijf erfgenamen standaard opgenomen (ook eventuele ouders zijn erfgenaam). Bovendien zijn drie gemeenteonderzoeken in deze prijs inbegrepen. Het onderzoek en het opstellen van de verklaring is ook iets meer werk. Door de andere opbouw kan je de prijzen dus niet zomaar met elkaar vergelijken.

Had de erflater een partner, kinderen of een testament. Vraag dan deze Verklaring van Erfrecht aan.

Was de overledene op het moment van overlijden getrouwd?

Als de overledene op het moment van overlijden getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan is wettelijk die partner erfgenaam. Alleen die kan een Verklaring van Erfrecht aanvragen via de intake Verklaring van Erfrecht.

Was de overledene jouw broer, zus of kind?

Als je niet de broer, zus of als de overledene niet jouw kind was, kun je niet verder met een online aanvraag. Je moet dan een offerte opvragen.

Had de overledene een testament?

Als de overledene een testament heeft dan zijn de erfgenamen daarin benoemd. De erfgenamen kunnen een Verklaring van Erfrecht aanvragen via de intake Verklaring van Erfrecht. Ben je de executeur? Dan kan je een Verklaring van Executele aanvragen.

Gaan alle erfgenamen de erfenis zuiver aanvaarden?

Als je niet zuiver aanvaardt moeten er aparte stukken opgesteld worden. Ga je verwerpen? Dan kan je dat eerst zelf regelen bij de rechtbank. Ben je dan in het bezit van een akte van verwerping, dan kan je op deze vraag JA antwoorden. Wij kunnen dan het dossier behandelen. De afhandeling van het dossier zal wel meer tijd en geld kosten omdat er aanvullende gemeente onderzoeken moeten worden gedaan.

Stond de overledene en diens ouders in Nederland ingeschreven?

Als de overledene of één van de ouders van de overledene niet in het Nederlandse BRP staat ingeschreven zijn extra onderzoeken noodzakelijk. Deze onderzoeken moeten in registers plaatsvinden waar een Nederlandse notaris geen online toegang tot heeft. Er is dus een offerte noodzakelijk.

Staat 1 van de erfgenamen onder bewind?

Als een erfgenaam onder bewind staat kan deze de erfenis niet zelf aanvaarden. Er is meer dus werk van de standaard. Vraag hiervoor een offerte aan.

Zijn alle erfgenamen 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent, kun je geen erfenis aanvaarden. Namens de minderjarige moet een wettelijke vertegenwoordiger de erfenis beneficiair aanvaarden. Zijn de minderjarige kinderen de kinderen van de overledene? In dat geval kunnen wij de Verklaring wel opstellen. 

Ben je 18 jaar of ouder?

Als je niet meerderjarig bent kun je in principe geen akte maken. Ben je wel 16 jaar of ouder dan is dit onder omstandigheden mogelijk. Geef bij je offerteverzoek aan hoe oud je bent en wat je wens is.

Begrijp je Nederlands?

Als je niet voldoende Nederlands begrijpt moet er een tolk aanwezig zijn bij het tekenen van de akte. Je moet namelijk goed begrijpen waar je voor tekent. Die kosten zitten niet in onze lage prijs. Geef bij je offerteverzoek aan welke taal je spreekt.

Heb je een geldig Nederlands ID-bewijs?

Om een akte bij een notaris te passeren is een geldig ID-bewijs noodzakelijk. Dat moet Nederlands zijn om de gegevens te kunnen controleren in het BRP.

Uit de intake is gebleken dat je deze akte niet kunt opstellen tegen VerklaringVanErfrechttarief. Je kunt een offerte ontvangen van een notaris.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen.