Intake Verklaring van Erfrecht partner
9.3

Intake Verklaring van Erfrecht partner

Jij bent de langstlevende. Je was getrouwd (of geregistreerd partner) met de overledene. De overledene had geen kinderen en ook geen testament opgesteld. Je hebt een Verklaring van Erfrecht nodig voor de bank of het Kadaster. Blijkt tijdens ons onderzoek dat er wel kinderen zijn of een testament, dan ga je vanzelf naar het andere tarief.

Onze lage tarieven zijn alleen van toepassing voor standaardsituaties. Vul de vragen in en maak je akte.

Had de overledene een kind of kinderen?

Als er kinderen zijn, kunnen wij zeker de Verkalring van Erfrecht opmaken. Alleen dat is de "gewone" verklaring en niet deze eenvoudige. Deze verklaring is uitsluitend voor een situatie waarin alleen een partner is en geen verdere erfgenamen. Vraag de Verklaring van Erfrecht aan via  de intake Verklaring van Erfrecht.

Had de overledene een testament?

Als de overledene een testament heeft dan zijn de erfgenamen daarin benoemd. De erfgenamen kunnen een Verklaring van Erfrecht aanvragen via de intake Verklaring van Erfrecht. Ben je de executeur? Dan kan je een Verklaring van Executele aanvragen.

Stond de overledene in Nederland ingeschreven?

Als iemand niet in het Nederlandse BRP staat ingeschreven moeten er extra onderzoeken worden gedaan. Deze onderzoeken moeten in registers plaatsvinden waar een Nederlandse notaris geen online toegang, tot heeft.  Er is dus een offerte noodzakelijk.

Sta je onder bewind?

Als je onder bewind staat, dan kan je niet meer over je vermogen beschikken. Je kan dan ook geen bestemming daaraan geven. Je kan geen testament, een levenstestament of schenking opstellen.

Gaan alle erfgenamen de erfenis zuiver aanvaarden?

Als je niet zuiver aanvaardt moeten er aparte stukken opgesteld worden. Ga je verwerpen? Dan kan je dat eerst zelf regelen bij de rechtbank. Ben je dan in het bezit van een akte van verwerping, dan kan je op deze vraag JA antwoorden. Wij kunnen dan het dossier behandelen. De afhandeling van het dossier zal wel meer tijd en geld kosten omdat er aanvullende gemeente onderzoeken moeten worden gedaan.

Uit de intake is gebleken dat je deze akte niet kunt opstellen tegen VerklaringVanErfrechttarief. Je kunt een offerte ontvangen van een notaris.

offerte aanvragen
Beantwoord alle vragen en ontvang een vrijblijvende offerte.
Het is niet mogelijk om een offerte aan te vragen.